Bas Köhler | Klanten | Publicaties | links | Contact

The Others
Bas Köhler
Bocadillo.fr 2010
Corporate social responsibility
TIneke Lambooy
Kluwer 2010
Sound of silence
Bas Köhler
Bocadillo.fr 2010
Inspiration for Global Governance
Ruud Lubbers en TIneke Lambooy
Kluwer 2009
Rare jongens die Europeanen
Michiel Hulshof en Martin Mevius
Uitgeverij Van Gennep 2008
Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Bas Köhler
Bocadillo.fr 2008
Moralitijd
Sarah Meuleman en Menno van der Veen
Uitgeverij Van Gennep 2007
iEen wereld te winnen
Tineke Lambooy en Victor Verbeek
Kluwer 2006